Årsmøde og generalforsamling 2021

På folkehjem i Aabenraa

Afholdelsesdato: 1. juni 2021 - kl. 19:00

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning ved formand Peder Moltesen Ravn
 3. Regnskab ved kasserer Anne Mellergaard
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændring.
 5. Valg til bestyrelsen, følgende afgår efter tur for valgår 2020:
 1. Bodil M. Jørgensen
 2. Søren Wollesen
 3. Anne Mellergaard
 4. Else Beim
 5. Birgit Langelund
 6. Ellen Christensen (modtager ikke genvalg)
 7. Inger Rahbek Andersen (modtager ikke genvalg)

Følgende afgår efter tur for valgår 2021:

 1. Kirsten Dahlmann, Skærbæk
 2. Povl Chr. Callesen, Brobøl
 3. Ove Kirk Andersen, Kelstrup
 4. Ingelise Duus, Fjelstrup
 5. Frode Rindom, Mojbøl (modtager ikke genvalg)

6. Valg af revisor

7.Eventuelt

Fælles kaffebord med skoleforeningen som vært.

Efter kaffen holder frimenighedspræst Mette Geil, Rødding foredrag over emnet: Genforeningslyset - i sang og fortælling efter 100 året for Genforeningen efter 1. verdenskrigs mørkeår 1914-18. Hvad kan genforening betyde i vores liv i dag.

Bemærk: Årsmødet starter kl. 19.00.