Legater og stipendier

Sønderjysk Skoleforening bestyrer en række legatmidler. Herunder kan nævnes "Købmand af Nr. Hostrup Hans Jessen og hustru Kela Jessens studielegat".

Dette legat kan søges til videregående studier af mindst 4 års varighed - efter studenter- eller HF eksamen og efter afslutningen af det første studieår. Legatet kan alene søges af unge Sønderjyder samt dansksindede Sydslesvigere.

Legatet annonceres i aviserne i januar måned hvert år, og ansøgningsfristen er 1. marts.

I det første studieår kan der søges stipendium fra Skoleforeningen, hvis man er medlem af foreningen. Ansøgningsfrist er 1. marts.

Ansøgningsskemaer til henholdsvis legater og stipendier fås tilsendt fra vores kontor i Roost ved at sende en mail på: soenderjyskskoleforening@outlook.dk

Sønderjysk Skoleforening administrerer sammen med Dansk Skoleforening for Sydslesvig et skolehjælpslegat for danske syd for grænsen efter nogenlunde samme principper som de ovenfor nævnte.


N.B. Grundet faldende afkast af legaternes formue, er der p.t. begrænsede midler til uddeling.