Sønderjysk Almanak 2024

Sonderjysk_Almanak_2024

 

Forord

Sønderjysk Almanak udkommer for 31. gang i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske og sydslesvigske forhold.

Sønderjysk Almanak bliver udgivet af Sønderjysk Skoleforening, og i 2024-udgaven sætter vi fokus på en af skoleforeningens mærkesager med temaet "Efterskole". Vi behandler efterskolernes historie og værdigrundlag set med udgangspunkt i vores landsdel, hvad kan efterskolen og hvilke udfordinger står den over for nu og i fremtiden? Tidligere og nuværende efteskoleelever fortæller om at gå på efterskole, og der er  portrætter af to ret forskellige efterskoler.

Udover prologen og de faste artikelserier: For 50 år siden, Søndagsturen og Årets Skole - i år Gråsten Landbrugsskole - påbegynder vi en ny serie: "En god historie fra arkivet", i år fra Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv. Årets ildsjæle hjælper børn i Rumænien og arbejder med bevaring og byfornyelse. Grundloven bliver 175 i år, og et andet "jubilæum" er 25-året for orkanen i 1999. Endelig runder vi også  Tour de France i Sønderborg og Masker i Marsken.

Almanakken vil hvert år bringe enkelte mindeord over markante personer, som er bredt kendt inden for folkeligt og kulturelt arbejde i Sønderjylland og/eller Sydslesvig.

Sønderjysk Almanak indeholder endvidere en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer, skoler og kulturinstitutioner i Sønderjylland og Sydslesvig.  Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen. Idéer til artikler er også velkomne.

Kontakt os på soenderjyskalmanak@outlook.dk

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

Forsidebilledet  Gråsten Landbrugsskole, der fylder 100 år i 2024 - se portættet af skolen i almanakken

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjysk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med artikler og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjysk Skoleforening og redaktionen ønsker hermed Almanakkens læsere en glædelig jul og et godt nytår!

 

Indholdsfortegnelse

Forord

 

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2024

 

Artikler

Inger Rahbek Andersen: Prolog:

Lis Mikkelsen: For 50 år siden

Hans Schultz Hansen: Junigrundloven af 5. juni 1849

og Sønderjylland

Årets skole - Bjarne Ebbesen: Tradition og fornyelse

på landbrugsskolen

Morten Jacobsen: Tour de France viste Sønderborg frem

Marianne Kalb: Fra idé på Kreta til strikkefestival i

Tøndermarsken

----------------------------

TEMA: Efterskole

Peder Moltesen Ravn: Efterskolens historie og værdigrundlag

Peder Moltesen Ravn: Hvad kan efterskolen?

Anne Margrete Jessen: Ladelund Ungdomsskole i Sydslesvig

Britta Slot Johnsen: Portræt af Højer Designefterskole

Helene Holm  Brinkmann Mikkelsen: En efterskoleelev ser

tilbage - en kasse fuld af vigtig bagage

Laura Hestbæk Schrøder: Tanker om mit år på efterskole

William Aaskov Lund: Livet på efterskole - på SE et øjeblik

Silja Sofie Jørgensen: Mit år på efterskole

Tommy Mikkelsen: Efterskolernes udfordringer nu

og i fremtiden

---------------------------

Søndagsturen:

Mary Anna Wråe Grundt og Maria Wråe Meng Larsen:

Kom med ud og oplev Rømø til fods eller på cykel

Jytte Urban, Lars Tholander og Aksel Jepsen:

Fortiden er fremtiden for Augustenborg

Arne Lorenzen og Britta Slot Johnsen:

De børn skulle bare hjælpes

Anne Margrete Jessen og Willi Hansen:

Wimmersbøl danske skole - skolen med de

mange udfoldelsesmuligheder

Engod historie fra arkivet:

Frede Gotthardsen: Præsten der blev gård-

og landskabsmaler

Britta Slot Johnsen: Orkanen 1999

Mogens W. Cuber: Manden på månen

Frode Sørensen: Sprogforeningens beretning

Peder Moltesen Ravn: Sønderjysk Skoleforening

Formandens beretning

 

Mindeord

Anne Marie Christensen

Karl Kring

Rosa Schmidt

 

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Mette Frederiksen

Sydslesvig-udvalget

Statsforvaltningen Syddanmark

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2022 - 2025

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v.

Museer m.v. i Sydslesvig

Jagt

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2024

Flagregler

Officielle civile flagdage 2021